Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

NEREUS

Beschrijving

Plaats: er zijn deelprojecten in Nederland, België, Engeland en Frankrijk

Doelstelling: decentrale afvalwaterzuivering en sluiten (afval)waterkringloop door hergebruik

Onderzoeksperiode: 2017-2021

Onderzochte technieken o.a.:

 • elektrocoagulatie
 • membraantechnologie
 • ozon, uv, actief kool
 • pasteurisatie
 • reverse osmosis (ro)

Beoogde resultaten:

 • opwerking van afvalwater tot drink- of irrigatiewater
 • terugwinning van energie
 • terugwinning van nutriënten (P en N)
 • terugwinning van andere waardevolle grondstoffen (cellulose)

Toelichting project:

NEREUS staat voor ‘New Energy and REsources from Urban Sanitation’. Op de verschillende locaties worden combinaties van innovatieve technologieën beproefd. Binnen het project is een demonstratienetwerk opgezet met twee demonstraties in Vlaanderen (Nieuwe Dokken Gent en Antwerpen Nieuw-Zuid), één in Noord-Frankrijk, één in Nederland en één in Engeland. Bij de uitvoering van het project is het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) hoofdpartner. Zie verder de website van Vlakwa.

Op RWZI Harnaschpolder in Delft worden proeven gedaan met de omzetting van fijn zeefgoed (cellulose) met enzymen tot een koolstofbron, die kan worden gebruikt als voeding voor de bacteriën in de zuivering. Op deze locatie kunnen ook tests met anaërobe vergisting plaatsvinden.

Conclusies: nog niet beschikbaar

Vervolg:

Het NEREUS-project moet uiteindelijk leiden tot:

 • 1 gezamenlijke haalbaarheidsstudie m.b.t. de terugwinning van grondstoffen
 • 9 decentrale waterzuiveringsinstallaties gericht op kringloopsluiting op 5 verschillende locaties
 • 3 testrapporten, met het oog op optimalisatie van de gebruikte technologieën
 • Een strategie voor beleidsmakers m.b.t. kansen voor implementatie van technologieën voor terugwinning van grondstoffen
 • Een decision support tool (DST) met beleidsaanbevelingen en specifieke informatie over geschikte technologieën
 • Een strategie voor het creëren van maatschappelijk draagvlak

Overige opmerkingen:

Het NEREUS-project maakt deel uit van een overkoepelend Europees project dat wordt gesubsidieerd vanuit het Interreg 2-zeeënprogramma. De pilotprojecten in Nederland en België worden ook afzonderlijk beschreven op de Saniwijzer:

 

Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
 • Horeca
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug