Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zwembad 't Bun

Beschrijving

Plaats: Urk

Doelstelling: restwarmte uit afvalwater terugwinnen en gebruiken voor verwarming

Schaal: 1 zwembad

Onderzoeksperiode: eind 2016 – 2020

Onderzochte technieken:

  • Riothermie
  • Warmte-koudeopslag
  • Gebruik van restwarmte uit spoelwater

Beoogde resultaten:

  • Besparing op verwarmingskosten
  • Reductie van CO2-uitstoot

Toelichting project:

In Urk wordt riothermie voor het eerst in Nederland toegepast in een rioolpersleiding. Wereldwijd wordt riothermie hier voor het eerst toegepast in combinatie met warmte-koudeopslag.

Riothermie – warmteterugwinning uit afvalwater in een riool – kan worden toegepast op locaties waar een groot warmtepotentieel samenkomt met een gebouw met een constante warmtevraag. In Urk is de situatie wat dat betreft zeer gunstig. Het hoofdafvoerriool van de kern Urk ligt op 100 meter van zwembad ‘t Bun. Er wordt gebruik gemaakt van de rioolpersleiding van Waterschap Zuiderzeeland, die van het hoofdgemaal naar de waterzuiveringsinstallatie in Tollebeek loopt.

De warmte uit het afvalwater van Urk zou normaal gesproken verloren gaan in de bodem. Maar door warmtewisselaars toe te passen in het riool, kan deze warmte worden gebruikt voor verwarming van het zwembad (zowel zwemwater als lucht). Het systeem combineert deze techniek bovendien met warmte- en koudeopslag in de bodem. De besparingen die daarmee kunnen worden gerealiseerd, zijn aanzienlijk. Er wordt 60% bespaard op het gas. Bovendien is het systeem CO2-neutraal.

Het project ’t Bun was een van de projecten waar de invloed van de warmtewinning op de effectiviteit van de zuivering is onderzocht. Warmte onttrekken aan het riool betekent namelijk dat het rioolwater op een lagere temperatuur aankomt bij de rioolzuivering. Over de mate waarin dat van invloed is op het bacteriologische zuiveringsproces is nog weinig bekend. Onderzoek is uitgevoerd bij 10 riothermieprojecten. De resultaten van de studie vindt u hier.

Gemeente

Urk

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug