Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zwembad Kwekkelstijn

Beschrijving

Plaats: Rosmalen

Doelstelling: onderzoek doen naar de haalbaarheid van riothermie

Schaal: 1 zwembad

Onderzoeksperiode: 2016 – 2018

Onderzochte technieken:

  • Riothermie

Beoogde resultaten:

  • Minder CO2-uitstoot
  • Besparing op verwarmingskosten

Toelichting project:

Uit het spoelwater van Zwembad Kwekkelstijn en uit het rioolwater van de omliggende woonwijk wordt door middel van buizen met warmtewisselaars warmte teruggewonnen. Deze warmte wordt gebruikt voor verwarming van het binnenbad en diverse ruimtes van het zwembad.

Ervaringen uit dit project worden gedeeld met partners in het Bossche EnergieConvenant (BEC). In het BEC werken bedrijven en instellingen samen aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Doel hiervan is bijdragen aan een klimaatneutrale stad.

Om meer inzicht te krijgen in de werking en efficiëntie van riothermie is een monitoringssysteem aangelegd. Hiermee worden gegevens verzameld over bodemtemperatuur en -vochtigheid, de temperatuur van het warmtetransportmedium en de temperatuur van het afvalwater op verschillende momenten.

Vervolg:

Als het systeem voldoet zullen er op termijn elders in de gemeente soortgelijke projecten worden gerealiseerd.

Gemeente

's-Hertogenbosch

Waterschap
  • Ws. Aa en Maas
Aard van het project
  • Pilot

Terug