Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Tanum

Beschrijving

Plaats: Gemeente Tanum

Doelstelling: zuivering van huishoudelijk afvalwater met kringloopsluiting

Gebruikte technieken o.a.:

  • Droogtoiletten
  • Vacuümtoiletten
  • Urinescheidingstoiletten

Toelichting:

In 1998 verplichtte de gemeente Tanum de inwoners tot de aanleg van toiletten geschikt voor kringloopsluiting (droog-, urinescheidings- of vacuümtoiletten) bij nieuwe voorzieningen.

Na zo'n twintig jaar ervaring blijken deze oplossingen te beperkt te zijn. In 2017 herziet de gemeente het beleid. Kringloopsluiting op particulier niveau blijkt niet altijd haalbaar. Nu worden er meer verschillende oplossingen goedgekeurd, waaronder ook IBA's. De gemeente ondersteunt de bewoners door ze te voorzien van informatie over de mogelijkheden.

In 2016 is de gemeente een proefproject begonnen met compostering. Particuliere woningeigenaren kunnen hierbij aansluiten wanneer ze kiezen voor een vacuümtoilet (omdat hierbij het afvalwater weinig verdund wordt aangeleverd).

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug