Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

't Natuurlijk Huus

Beschrijving

Plaats: Raalte

Doelstelling: lokale afvalwaterzuivering

Schaal: 1 woongemeenschap met vergader- en cursuscentrum

Onderzoeksperiode: 2009 – heden

Onderzochte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten
  • Watervrije urinoirs
  • Helofytenfilter
Foto - Natuurlijk Huus informatiebord // natuurlijk_huus_informatiebord.jpg (120 K)
Foto: Informatiebord | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Toelichting project:

In ‘t Natuurlijk Huus worden urine, fecaliën en grijs water apart ingezameld en verwerkt. De urine wordt ingezameld via urinoirs en urinescheidingstoiletten van het merk Sealskin.

De verzamelde urine wordt opgeslagen in een tank en wordt gebruikt voor bemesting van de fruitbomen. De fecaliën komen met het spoelwater in een septic tank die een overloop heeft naar een eenvoudig helofytenfilter. Het grijze water wordt eerst in een houtskoolbed gefilterd en vervolgens geïnfiltreerd.

Aan het spoelwater worden geregeld ‘Effectieve Micro-organismen’ (EM) toegevoegd. Dit zorgt volgens de gebruiker voor een goede fermentatie in de septic tank en zou stankoverlast tegen gaan.

't Natuurlijk Huus geeft excursies waarin onder andere de sanitatie ter sprake komt.

Conclusies: Het systeem is in werking vanaf 2009 en werkt naar tevredenheid.

Vervolg:

Vanaf 2016 is ook het sanitair van de nieuwe vergaderlocatie aangesloten op dit systeem.

De pilot is een voorbeeld voor soortgelijke installaties die met weinig middelen worden gerealiseerd op het platteland van de Krim en Zuid-Afrika.

Gemeente

Raalte

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug