Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Superlocal Bleijerheide - Voorstudie

Beschrijving

Plaats: Kerkrade

Doelstelling: Onderzoek naar de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop bij de renovatie van een deel van de wijk Bleijerheide in Kerkrade.

Onderzoeksperiode: 2016

Schaal: 100 - 200 woningen

Onderzochte varianten:
Er zijn drie varianten uitgewerkt met elk een eigen thema: energie, grondstoffen en maatschappij. De varianten zijn getoetst op haalbaarheid, waarbij - naast financiën - ook aspecten als energie, duurzaamheid, beheer en onderhoud, juridische aandachtspunten en verwacht draagvlak van bewoners zijn meegenomen.

Uit de drie varianten is een optimaalvariant samengesteld met:

  • opvang, zuiveren en gebruik van regenwater
  • vacuümtoiletsysteem
  • vergisting van zwart water
  • zuivering van grijs water in een helofytensysteem
  • hergebruik van gezuiverd water

Vervolg:

Na afloop van dit onderzoek zijn de kosten van de optimaalvariant en het effect van verschillende schaalgroottes nader bekeken. Ook heeft er nog een verdiepingsslag plaatsgevonden naar het effect van de gesloten waterkringloop op de energiehuishouding van de woningen.

Inmiddels is besloten dat het project daadwerkelijk als voorbeeldproject wordt gerealiseerd. Meer daarover leest u in de beschrijving van het project 'Superlocal Bleijerheide - Realisatie'.

Gemeente

Kerkrade

Waterschap
  • Ws. Limburg
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug