Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Superlocal Bleijerheide - Realisatie

Beschrijving

Plaats: Kerkrade

Doelstelling: realiseren van een wijk met gesloten kringlopen en het beproeven van technologie van de toekomst ten aanzien van zelfvoorzienendheid in de waterketen

Schaal: 129 woningen (ca. 224 i.e.)

Toegepaste technieken:

 • Vacuümriolering en -toiletten
 • Voedselrestenvermalers
 • UASB-vergister
 • Belucht helofytenfilter
 • Actief kool en UV

Toelichting project:

Superlocal is een gebiedsontwikkeling in Kerkrade waarbij zoveel mogelijk materialen en kwaliteiten uit dit gebied worden hergebruikt.

In de wijk Bleijerheide zijn drie flats (300 woningen) afgebroken. Eén flatgebouw is volledig gestript en gerenoveerd en bevat nu 113 flatwoningen. Daarnaast zijn 15 grondgebonden woningen en 3 modelwoningen gerealiseerd. Alle vrijgekomen materialen zijn hergebruikt. De waterketen is zoveel mogelijk circulair gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten niet stijgen en dat het comfort voor de bewoners minimaal gelijk blijft.

Foto - Bleijerheide zuivering grijs water // bleijerheide_natuurfabriekje.jpg (96 K)
Afbeelding: Zuivering grijs water Bleijerheide | Bron: Superlocal

In het project wordt:

 • Regenwater van de daken opgevangen, gezuiverd en gebruikt als drinkwater
 • Grijs water gezuiverd in een belucht helofytenfilter en gebruikt als voeding voor de Crombacherbeek
 • Zwart water geconcentreerd ingezameld en vergist
 • Uitgegist slib gebruikt als bodemverbeteraar

De eerste woningen zijn begin 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. De installaties voor het regenwater en het grijze water zijn operationeel. Het zwartwatersysteem is begin 2022, als ook alle woningen betrokken zijn, operationeel.

Monitoring:

In samenwerking met STOWA is een uitgebreid monitoringsprogramma opgezet. Vanaf 2022 tot en met medio 2025 wordt het volgende gemonitord:

 • Het vacuümsysteem
 • De UASB-vergister
 • De kwaliteit van het slib
 • Het helofytenfilter
 • De opwerking tot gebruikswater

De monitoringsresultaten zijn terug te vinden op de Sanimonitor.

Het project is gepresenteerd tijdens de platformdag Nieuwe Sanitatie op 1 november 2022; de sheets vindt u hier.

Voorafgaand aan dit project heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Meer daarover leest u in de beschrijving van het project 'Superlocal Bleijerheide - Voorstudie'.

Gemeente

Kerkrade

Waterschap
 • Ws. Limburg
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Groen water (toiletspoelwater met GF-afval)

Terug