Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Superlocal Bleijerheide - Realisatie

Beschrijving

Plaats: Kerkrade

Doelstelling: realiseren van een wijk met gesloten kringlopen en het beproeven van technologie van de toekomst ten aanzien van zelfvoorzienendheid in de waterketen

Schaal: 129 woningen

Toegepaste technieken:

 • Vacuümriolering en -toiletten
 • Voedselrestenvermalers
 • UASB-vergister
 • Helofytenfilter
 • Hergebruik hemelwater
 • Hergebruik effluent via actief kool en UV

Toelichting project:

In de wijk Bleijerheide in Kerkrade worden drie flats (300 woningen) vervangen door 113 flatwoningen, 13 grondgebonden woningen en 3 modelwoningen. Op het gebied van sanitatie is het doel decentrale organisatie en toekomstbestendig maken van de watervoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten niet stijgen en dat het comfort voor de bewoners minimaal gelijk blijft.

De voorbereiding is in volle gang. Het waterconcept zal vanaf september 2020 functioneren.

Voorafgaand aan dit project heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Meer daarover leest u in de beschrijving van het project 'Superlocal Bleijerheide - Voorstudie'.

Conclusies: dit project is nog in voorbereiding; er kunnen nog geen conclusies worden getrokken.

Gemeente

Kerkrade

Waterschap
 • Ws. Limburg
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug