Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Östarkade

Beschrijving

Plaats: Frankfurt am Main

Doelstelling: waterbesparing en -hergebruik

Schaal: 1 kantoorgebouw (circa 300 werkplekken)

Gebruikte technieken:

  • Vacuümriolering
  • Vacuümtoiletten
  • Vacuümurinoirs
  • MBR

Toelichting:

KfW Bankengruppe heeft in 2002 een nieuw kantoorgebouw in gebruik genomen met diverse duurzame aspecten. Op het gebied van (afval)water is ingezet op waterbesparing en -hergebruik.

Voor het zwarte water is het gebouw voorzien van vacuümriolering, -toiletten en -urinoirs. Het grijze water van schoonmaak, wasbakken, douches en keuken gaat via een vrijvervalriool naar een MBR-installatie. Het gezuiverde grijze water wordt hergebruikt voor toiletspoeling en schoonmaak.

Er is ook overwogen om regenwater op te vangen voor hergebruik, maar daar is van afgezien omdat het grijswatersysteem voldoende water voor hergebruik zou opleveren.

In eerste instantie was het grijswatersysteem alleen bedoeld voor water uit wasbakken en douches. Toen besloten werd ook het water uit de keuken toe te voegen, ontstonden er enige tijd problemen. Doordat er meer vet in het keukenwater zat, raakte het systeem verstopt. Dit is opgelost door een vetvang aan het systeem toe te voegen.

Het waterverbruik is beperkt tot 20 liter per persoon per dag, wat een aanzienlijke besparing is.

Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug