Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Naoberhoeve

Beschrijving

Plaats: Echten

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een zorgboerderij

Toegepaste technieken:

  • Helofytenfilter

Monitoring: In het kader van het project 'Blankenham' is de kwaliteit van het effluent bemonsterd. Daarbij is ook specifiek gekeken naar bacteriële verontreinigingen.

Ervaringen: Het filter functioneert inmiddels ruim 12 jaar en voldoet naar behoren.

Toelichting:

De Naoberhoeve is een gemengd ecologisch landbouwzorgbedrijf, met een veehouderij, tuinderij en kaasmakerij. De boerderij en drie woningen lozen hun afvalwater via een voorbezinktank op het helofytenfilter.

Gemeente

De Wolden

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug