Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Het nieuwe plassen 3 - Anderen

Beschrijving

Plaats: Anderen

Doelstellingen:

  • Het toepassen van urinescheidingstoiletten op grotere schaal dan in een eerder project
  • Onderzoek doen naar de afbraak van hormonen/medicijnresten in de bodem
  • Ervaring opdoen met de toepassing van urine als meststof voor bio-energiegewassen
  • Voorlichting geven over afvalwaterproblematiek en de mogelijkheden van decentrale sanitatie

Schaal: ca. 20 urinescheidingstoiletten

Onderzoeksperiode: 2006-2008

Onderzochte technieken:

  • urinescheidingstoiletten

Toelichting project:

De Natuurwerkplaats is een boerderij in het dorp Anderen, waarin acht wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking worden gerealiseerd. Daarnaast is de boerderij de werkplaats van waaruit groenbeheerwerkzaamheden door cliënten van zorginstelling VanBoeijen worden uitgevoerd voor onder andere de gemeente en Staatsbosbeheer. Tijdens werkdagen maken circa 36 werknemers gebruik van de accommodatie. Verder is er in de schuur een permanente educatieve ruimte voorzien.

Foto - Urine lokaal toegepast - infobord grote uitsnede // afbeelding_urine_in_landbouw_infobord_anderen_met_omgeving.jpg (159 K)
Foto: Anderen | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

In de Natuurwerkplaats worden ruim 20 urinescheidingstoiletten geplaatst, met een jaarlijkse urineproductie van ca. 6 m3. De ingezamelde urine wordt verspreid over het land bij de boerderij (ca. 1,5 ha), waar maïs wordt geteeld.

Het doel hiervan is te onderzoeken of de in de urine aanwezige medicijnresten en hormonen door de bodem effectief worden afgebroken, en ook om na te gaan of de nutriënten in de urine op een natuurlijke manier nuttig kunnen worden aangewend.

De inrichting van een natuureducatief centrum is bedoeld om bekendheid te geven aan de hedendaagse afvalwaterproblematiek en mogelijke oplossingen daarvoor.

Bij eventueel niet slagen van het project zal de boerderij weer volledig op de riolering worden aangesloten.

Conclusies:

Het project is inmiddels beëindigd.

De ervaringen met de urinescheidingstoiletten waren goed. Dit waren toiletten van het Zweedse merk Gustavsberg, die inmiddels niet meer op de markt zijn.

De toepassing van urine als meststof leverde problemen op omdat de urine verdund was met te veel water.

Uit het onderzoek naar de in de urine aanwezige medicijnresten en hormonen bleek dat de risico’s voor vervuiling van het grondwater door bemesting van de bodem met urine verwaarloosbaar waren. Alle onderzochte stoffen werden goed afgebroken, met één uitzondering. Carbamazepine bleek niet te worden afgebroken binnen de testperioden (maximaal 30 dagen). Bewoners van de boerderij zullen deze stof waarschijnlijk gebruiken. Op de lange termijn (> 50 jaar) is dit een risicofactor.

Gemeente

Aa en Hunze

Waterschap
  • Ws. Hunze en Aa's
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug