Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Het groene dak

Beschrijving

Plaats: Utrecht

Doelstelling: zuivering van grijs en zwart water, en hergebruik van regenwater

Schaal: 10 woningen

Toegepaste technieken:

  • Composttoiletten
  • Grijswaterreactor
  • Helofytenfilter
  • Vloeikas

Toelichting: 'Het groene dak' is een ecologisch woonproject binnen de Utrechtse wijk Voordorp, bestaand uit 66 woningen. Bij twee clusters van elk vijf woningen is bijzondere aandacht besteed aan zowel waterbesparing als afvoer van het afvalwater.

Vermindering van het waterverbruik is bereikt door toepassing van zuinige kranen, watervrije composttoiletten en gebruik van regenwater voor toiletspoeling en wasmachines.

Voor de zuivering van het afwater zijn in de kelderruimte van twee huizenblokken verzamelpunten ingericht voor grijs water en voor zwart water. Deze zijn bij beide huizenblokken hetzelfde. Het verschil is dat het afvalwater van het ene blok naar een helofytenfilter gaan en dat van het andere blok naar een vloeikas.

Onderzoeksinstituut ARISE van de Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de werking van dit systeem (zie link in de linkerkolom). Hierin is ook een schematische weergave en beschrijving van het systeem opgenomen.

Gemeente

Utrecht

Waterschap
  • HH. Stichtse Rijnlanden
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug