Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Eschborn

Beschrijving

Plaats: Eschborn

Doelstelling: onderzoek naar werking en acceptatie van gescheiden urine-inzameling

Toelichting:

In dit stadje in Midden-Duitsland vond een demonstratieproject plaats voor de gescheiden inzameling van urine en bruin water. Uit de gescheiden ingezamelde urine konden nutriënten worden teruggewonnen voor hergebruik. In een kantoorgebouw zijn daarvoor in 2006 urinescheidingstoiletten en watervrije urinoirs geplaatst. Na 2,5 jaar gebruik is met twee enquëtes en vele interviews de acceptatie onder gebruikers en schoonmaakpersoneel onderzocht.

De urinoirs werkten op zich goed, maar door gebrekkig onderhoud onstond er aanslibbing op roosters en rubberen ringen, wat stankoverlast gaf.

De gebruikers bleken in theorie achter het idee van scheidingstoiletten te staan, maar hadden moeite met het ontwerp van dit type. Het probleem bleek dat gebruikers op het toilet moesten gaan zitten om het scheidingsmechanisme in werking te stellen, en dat de toiletten niet goed doorspoelden. Veel gebruikers vonden dat onhygiënisch. Verder bleek het lastig schoonmakers en beheerders te overtuigen van de noodzaak van speciale schoonmaakmiddelen en preventief onderhoud.

De urine bleek een laag stikstofgehalte te hebben. Dit kwam mogelijk door het ontsnappen van ammoniakgas. Een andere mogelijkheid was dat de urine verdund werd met water door foutief schoonmaken van de toiletten.

Aanbevelingen:

  • zorg voor duidelijke schoonmaak- en onderhoudsinstructies
  • pas de scheidingstoiletten zodanig aan dat ze afdoende doorspoelen
  • bied een desinfecterende spray aan bij de toiletten, zodat gebruikers er wel op willen gaan zitten
  • gebruik een minder sterke ventilatie in de urinetank, om ontsnappen van ammoniakgas te voorkomen 

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug