Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DVC (Druk Vacuüm Compact)-systeem

Beschrijving

Plaats: gemeente Veendam

Doelstelling: onderzoek naar een nieuwe technologie voor het inzamelen van afvalwater in het buitengebied

Onderzoeksperiode:

 • Fase 1: 2015 – eind 2016
 • Fase 2: 2017 – 

 Onderzochte technieken:

 • DVC-systeem

Beoogde resultaten:

 • Theoretische ‘proof of principle’
 • Optimalisatie van het prototype van de afsluiter

Toelichting project:

In het buitengebied ligt veel drukriolering voor inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater. Een kostbare aangelegenheid, want de vele pompputten en lange lengtes aan drukriolering brengen hoge beheers- en onderhoudskosten met zich mee. Tauw en InnBlue hebben een alternatief concept bedacht voor drukriolering: het Druk Vacuüm Compact-systeem (DVC-systeem).

De gedachte achter het DVC-systeem is om de pompen, die zich in de pompputten van een drukrioolstreng bevinden, te vervangen door een afsluiter en vervolgens het systeem op onderdruk te brengen met een centraal gelegen vacuüminstallatie. De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in een of meerdere putten boven een bepaald niveau komt.

De voordelen zijn dat het systeem kan worden toegepast op bestaande drukrioolstelsels, dat er minder (storingsgevoelige) pompen nodig zijn en dat er aanzienlijk wordt bespaard op energiekosten.

Dit concept sluit zeer goed aan bij de ontwikkelingen rondom het lokaal zuiveren van afvalwater in het buitengebied. Mogelijk zijn er straks nog maar enkele pompen nodig om het afvalwater in het buitengebied in te zamelen én te behandelen.

Door glasvezeltechniek toe te passen ter controle van het DVC-systeem kan tegelijk eenvoudig een afsplitsing naar huishoudens worden gemaakt, waarmee de bewoners in het buitengebied toegang krijgen tot snel internet. Zo kan toepassing het DVC-systeem, in combinatie met lokaal zuiveren en het gebruik van glasvezel, de woon- en werkomgeving in het buitengebied versterken.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van DVC-systeem wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 is inmiddels afgerond.

Conclusies:

Fase 1:

 • Hydraulisch gezien kan het DVC-systeem goed functioneren
 • Ten aanzien van het energieverbruik is het DVC-systeem duurzamer dan drukriolering
 • Kostentechnisch gezien is het DVC-systeem waarschijnlijk min of meer even doelmatig als drukriolering
 • De mechanische afsluiter en vlotter zijn nog niet volledig doorontwikkeld

Vervolg:

In fase 2 zou het concept in de praktijk worden getest, maar het project is uiteindelijk niet doorgezet en is na fase 1 beëindigd. 

Gemeente

Veendam

Waterschap
 • Ws. Hunze en Aa's
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug