Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT meetprogramma Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Beschrijving

In het beheergebied van WDOD is slecht in beeld hoeveel individuele afvalwaterbehandelingssystemen er zijn, waar deze zijn gelegen en hoe ze functioneren. Momenteel heeft WDOD 376 adressen met IBA’s tot zijn beschikking, waarvan de meesten in het noordelijke gebied zijn gelegen. We zijn bezig om samen met de gemeenten meer IBA’s in kaart te brengen.

WDOD is voornemens bij een groot aantal (verschillende systemen) te gaan monitoren. STOWA wil de data van deze systemen in de praktijk graag opnemen in de Sanimonitor zodat deze voor eenieder beschikbaar komt en tevens (in het kader van DEBIT-2030) additionele data verzamelen met betrekking tot de zogenaamde nieuwe stoffen. WDOD en STOWA zijn voornemens via dit monitoringsplan samen te werken.

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug