Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT-meetprogramma Olijslager

Beschrijving

Plaats: Groningen

Doelstelling: het monitoren van het project Olijslager

Schaal: ca. 10 i.e.

Onderzoeksperiode: 2023-2024

Onderzochte technieken:

  • Helofytenfilter

Toelichting project:

Het project Klimaatregelen Euvelgunne stimuleert bedrijven om regenwater van daken en verhard oppervlak zoveel mogelijk te benutten en, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk van de riolering af te koppelen. Het bedrijf Olijslager is een van de deelnemers aan dit project. Naast het afkoppelen van regenwater hebben zij ervoor gekozen ook het zwarte water af te koppelen. Dit wordt via een helofytenfilter op een wadi geloosd, van waaruit het effluent kan infiltreren.

Monitoring:

Het project wordt gedurende een jaar vanuit het DEBIT 2030-programma gemonitord.

Verdere informatie:

  • Meer informatie over de afkoppelmaatregelen bij Olijslager vindt u hier.

Gemeente

Groningen

Waterschap
  • Ws. Hunze en Aa's
Aard van het project
  • Implementatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug