Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Beschrijving

Plaats: Drenthe/Overijssel

Doelstelling: het monitoren van in het gebied aanwezige IBA's

Onderzoeksperiode: 2023-2024

Onderzochte technieken:

  • Helofytenfilters
  • IBA-compactsystemen

Toelichting:

In het beheergebied van WDODelta is slecht in beeld hoeveel individuele afvalwaterbehandelingssystemen er zijn, waar deze zijn gelegen en hoe ze functioneren. Momenteel heeft WDODelta 376 adressen met IBA’s tot zijn beschikking. De meeste daarvan zijn gelegen in het noordelijke gebied. Het waterschap is bezig om samen met de gemeenten meer IBA’s in kaart te brengen.

WDODelta is voornemens bij een groot aantal (verschillende systemen) te gaan monitoren. STOWA wil de data van deze systemen in de praktijk graag opnemen in de Sanimonitor, zodat deze voor eenieder beschikbaar komen. Daarnaast wil STOWA (in het kader van DEBIT-2030) aanvullende data verzamelen met betrekking tot de zogenoemde nieuwe stoffen. WDODelta en STOWA zijn voornemens via dit monitoringsplan samen te werken.

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug