Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

De Wijk van Morgen

Beschrijving

Plaats: Heerlen

Doelstelling: ontwikkeling van een zogenoemd ‘0-waterconcept’, onafhankelijk van externe drink- en afvalwaterinfrastructuur

Onderzoeksperiode: 2013-2014

Onderzochte technieken o.a.:

  • Scheidingstoiletten
  • Watervrije urinoirs
  • Dubbel leidingnet
  • Recirculatiedouche

Toelichting onderzoek:

In de Wijk van Morgen is een waterconcept ontwikkeld zonder aan- en afvoer van water van buitenaf. Dit bestaat uit de productie van water van drinkwaterkwaliteit uit regenwater, maximale water- en energiebesparing, lokale behandeling van afvalwaterstromen, terugwinning van grondstoffen en verwijdering van medicijnresten/hormonen bij de bron.

Het concept zou vervolgens worden gerealiseerd, gemonitord en geëvalueerd, zodat het kon dienen als model voor toepassing op andere plekken. Uiteindelijk zijn in twee kantoorwoningen (Knik naar de zon en E-Connect) scheidingstoiletten (no-mix)  geplaatst en is er binnenshuis een dubbel leidingsysteem aangelegd voor aparte afvoer van geel en bruin water. Het water wordt nog niet gescheiden behandeld, maar voorlopig geloosd op het bestaande rioolstelsel.

Het oorspronkelijke plan voor lokale regenwaterzuivering en afvalwaterbehandeling is niet tot realisatie gekomen. Er is wel belangstelling voor deze transitie, maar niet direct een partij die het gehele project oppakt en financiert.

Conclusies:

Het 0-waterconcept is duurzaam, flexibel en een mogelijke uitvoeringsvorm van de toekomstige waterketen. Wat nog zou moeten worden onderzocht is hoe het in de praktijk functioneert, wat het rendement is, wat de maatschappelijke acceptatie is en hoe de kosten uitpakken.

Vervolg:

Inmiddels hebben diverse instanties interesse getoond om (delen van) het 0-waterconcept te implementeren: gemeente Venlo (terrein Frederik Hendrikkazerne), gemeente Reuver, gemeente Kerkrade (project IBA-Parkstad) en gemeente Peel en Maas. WBL en Zuyd onderzoeken hoe ze – samen met andere partners – vorm kunnen gaan geven aan deze transitie.

Gemeente

Heerlen

Waterschap
  • Ws. Limburg
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug