Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Circular Sanitation (op festivals)

Beschrijving

Plaats: diverse locaties

Doelstelling: de haalbaarheid onderzoeken van het verduurzamen van sanitatie op festivals door middel van het afzonderlijk verwerken van urine en droog ingezamelde feces.

Onderzoeksperiode: 2019-2022

Onderzochte technieken:

  • Droogtoilet
  • Afvoer per as
  • Compostering
  • Watervrij urinoir
  • Semilla-systeem

Toelichting project:

Het project Circular Sanitation beproeft op festivals het gescheiden inzamelen van urine en feces, en het zodanig verwerken dat de restproducten als meststoffen kunnen worden gebruikt.

De urine wordt waterloos ingezameld en tot een geconcentreerde meststroom verwerkt via het Semilla-proces. De feces worden zonder waterspoeling ingezameld in een toilet dat ze na ieder gebruik van het toilet in een zakje (van bioplastic) verpakt. De zo ingezamelde feces gaan per as naar een verwerkingslocatie waar ze worden gemengd met droge composteerbare materialen (maisstro, hooi) en op rillen gelegd. De compostering vindt onder gecontroleerde omstandigheden onder doeken plaats: CMC-compostering.

De pilot is uitgevoerd op een festival van 45.000 bezoekers per dag.

Tijdens de pilot is nagegaan of de toevoeging van EM (effectieve micro-organismen) aan de feces voor het composteren een positief effect heeft op de hoeveelheid pathogenen in de compost. Hoewel er enig effect zichtbaar was, bleek dit niet voldoende.

In dit project werken de partijen samen aan de ontwikkeling van een circulaire keten waarin waardevolle (micro)nutriënten in poep en plas maximaal worden hergebruikt. Er wordt onderzoek gedaan naar de compostkwaliteit en risico’s met betrekking tot microverontreinigingen. Beoogd wordt voor de restproducten een 'grondstof-status' te krijgen.

Het project is gepresenteerd tijdens de platformdag Nieuwe Sanitatie op 1 november 2022; de sheets vindt u hier.

Aard van het project
  • Pilot
Type afvalwater
  • Zwart water (toiletspoelwater)

Terug