Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Boschveld

Beschrijving

Plaats: ‘s-Hertogenbosch (provincie Noord-Brabant)

Doelstelling: lokale zuivering van het afvalwater van een woonwijk in stedelijk gebied.

Schaal: circa 25 woningen

Toegepaste technieken:

  • Verticaal doorstroomd helofytenfilter

Monitoring:

De werking van het filter en de infiltratie naar de bodem zal de eerstkomende jaren nauwlettend worden gemonitord. Ten eerste om na te gaan of er geen grondwatervervuiling plaatsvindt. En ten tweede om de kwaliteit van het effluent ten behoeve van het hergebruik te beoordelen.

Update augustus 2019: uit de monitoringsgegevens blijkt dat de E.coli lager is dan 100 kve. Het water kan dus veilig worden hergebruikt voor toiletspoeling.

Afbeelding - Boschveld schets woonwijk // boschveld_schets_ecologische_woonwijk.jpg (301 K) 
 Illustratie: Ecologische woonwijk Boschveld | Bron: Kim Verhoeven, Archi3o ontwerperscollectief

Toelichting:

De woningen liggen binnen veertig meter van een bestaand riool en zouden daar normaliter op moeten worden aangesloten. Maar de gemeente heeft - op verzoek van de bewonersvereniging - besloten een uitzondering te maken. De bewonersvereniging heeft ervoor gekozen om het afvalwater van de woningen te zuiveren met twee helofytenfilters. Eén ligt er in de binnentuin, de ander op gemeentelijk terrein naast het complex.

De helofytenfilters, zijn beplant met een variatie aan oeverplanten, en zijn sinds 2018 in gebruik. Het effluent uit het filter wordt onder andere gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten. Effluent dat niet wordt hergebruikt, wordt lokaal in de bodem geïnfiltreerd via infiltratiekoffers.

Gemeente

's-Hertogenbosch

Waterschap
  • Ws. Aa en Maas
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug