Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Björsbyn

Beschrijving

Plaats: Luleå

Doelstelling: hergebruik van afvalwater

Schaal: 55 personen

Gebruikte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten
  • Septic tank
  • Composteringsinrichting

Toelichting:

De ecologische wijk Björsbyn, 5 kilometer buiten het centrum van Luleå, bestaat uit 17 woningen. Direct bij de bouw van de wijk in 1994 zijn alle woningen voorzien van urinescheidingstoiletten.

Per groepje van 3-4 woningen wordt de urine opgevangen in een tank. De verzamelde urine wordt door een boer met een tractor opgehaald en op het land gebracht. Door het gebrekkige ontwerp van de toiletten komt er vrij veel spoelwater mee met de urine. De urine wordt hierdoor meer verdund dan gewenst.

De fecaliën komen in een septic tank. Ze worden vervolgens gecomposteerd en ook op het land gebracht.

Het was de bedoeling om het grijze water te infiltreren, maar door bevriezing in de winter bleek dat niet mogelijk.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug