Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine-opslagtank

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Separaat ingezamelde urine.

Foto - Urine-opslagtanks Provinciehuis Assen // provinciehuis_assen_dec_2010_urine_en_grijswatertanks.jpg (75 K)

Foto: Urine-opslagtanks | Bron: Bjartur Swart

Hoe werkt een urine-opslagtank?

Als urine apart wordt ingezameld via watervrije urinoirs of via urinescheidings-toiletten dan is er veelal een tijdelijke opslag nodig van de urine voordat deze als meststof kan worden gebruikt of verder kan worden verwerkt (bijvoorbeeld tot struviet). Tijdens de opslag stijgt de pH van 6 naar 9 door de afbraak van ureum in ammonium/ammoniak (NH4+/NH3). Door de hoge pH worden bacteriën, virussen en protozoa verwijderd. Door de hoge pH kunenn ook andere zouten (calcium, fosfor, magnesium) neerslaan.

Urine toegepast voor bemesting van gewassen moet bij voorkeur 6 maanden worden opgeslagen om alle ziekteverwekkers te verwijderen. Daartoe wordt veelal gebruik gemaakt van dubbele opslagtanks. Als de eerste tank vol is, kan de urine daarin zes maanden rijpen.

Door te zorgen voor een gelijke luchtdruk in de tank en buitenlucht komen geuremissies vrijwel niet voor.

Hoe effectief is deze techniek?

Ziekteverwekkers worden vrijwel volledig verwijderd.

Hoe veilig is de techniek?

Onder normale omstandigheden komen gebruikers niet in contact met de urine.

Welke stromen komen er vrij?

Gerijpte urine.

Hoeveel energie kost deze techniek ?
Geen.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Periodiek moet de urinetank worden geleegd.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Geen energie nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur

Nadelen:

  • Medicijnresten en hormonen worden niet verwijderd

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud, en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Terug