Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

OLAND-reactor

OLAND staat voor Oxygen-Limited Autotrophic Nitrification-Denitrification

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Stikstofrijke afvalwaterstromen met weinig organische stof.

Hoe werkt de OLAND-reactor?

De OLAND-reactor (zoals toegepast door DeSaH in Sneek) bestaat uit een Rotating Biological Contactor (RBC, ook wel biorotor genoemd). In de reactor wordt circa de helft van het ammonium (NH4+) omgezet naar nitriet (NO2-). Daarna zetten Anammox-bacteriën het ammonium en de nitriet om in stikstofgas.

Hoe effectief is deze techniek?

Dit biologische proces verwijdert hoge concentraties ammonium uit afvalwater.

Welke stromen komen vrij?

Stikstofgas

Hoeveel energie kost deze techniek?

Vanwege de geringe zuurstofvraag is het energieverbruik veel lager dan een gewone stikstofverwijdering.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Weinig, vanwege de geringe slibproductie.

Voordelen

  • lage kosten/gering energieverbruik
  • beschikbaar in kleine volumes
  • zeer efficiënte verwijdering van stikstof
  • goed geïsoleerd, reductie warmtevraag
  • modulaire bouw mogelijk
  • volledig toegankelijk voor inspectie en reiniging
  • eenvoudige procesbesturing

Nadelen

  • alleen toepasbaar in afvalwater met weinig organische stof

Meer weten? Zie ook DeSaH of lees over de toepassing van de OLAND-reactor in een STOWA-rapport.

Terug