Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Nutriënten verwijderen/winnen

Stikstof en fosfor zijn de belangrijkste nutriënten die vóór lozing uit het afvalwater verwijderd moeten worden.

Stikstof, in de vorm van ammonium (NH4+), wordt meestal via biologische processen via NO3 en NO2 omgezet in stikstofgas. Een andere manier om ammonium te verwijderen, is met een Olandreactor. Klik op de menuknop links voor meer informatie hierover.

Fosfor in het afvalwater aanwezig als fosfaat PO43- kan worden gebonden aan ijzeroxide, dat van nature in de bodem aanwezig is. Aan een helofytenfilter kan ijzerhoudend zand worden toegevoegd om het fosfaat uit het afvalwater te verwijderen. Fosfor kan in de vorm van struviet (magnesiumammoniumfosfaat - Mg(NH4)PO4) worden teruggewonnen en als kunstmest worden hergebruikt. De winning van struviet vindt plaats in een struviereactor. Klik op de menuknop links voor meer informatie hierover.

Als alternatief voor ijzeroxide kan mogelijk ook apatiet worden gebruikt. Dit uit Noord-Afrika afkomstige fosfaaterts kan ook goed fosfaat binden. De fosfaat die op deze manier is vastgelegd, is beter te hergebruiken dan het ijzerfosfaat. Voor zover bekend, is er nog weinig ervaring opgedaan met het gebruik van apatiet. Het enige project op de Saniwijzer waar deze techniek wordt gebruikt is de Hooibeekhoeve.

Terug