Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Algenbioreactor

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart, bruin, geel en grijs water.

Hoe werkt de algenbioreactor?

Een algenbioreactor bevat algen, die de voedingsstoffen N en P uit het afvalwater verwijderen. Door de algen vervolgens te oogsten, worden de meststoffen uit het afvalwater gehaald (dit kan bijvoorbeeld door bezinking of met elektrocoagulatietechnieken). Een algenbioreactor is geen zelfstandige zuivering, maar als nabehandelingstechniek altijd onderdeel van een grotere installatie. De algen moeten worden gevoed met CO2 en hebben voldoende licht en een temperatuur boven de 10 ˚C nodig.

Afbeelding - algenbioreactor // algenbioreactor.jpg (160 K)

Hoe effectief is deze techniek?

Dat is nog niet bekend. Bij het NIOO in Wageningen wordt een algenbioreactor uitgetest in combinatie met vacuümtoiletten en -riolering, een UASB-vergister, en een helofytenfilter als nazuivering. De opbrengst aan algen is het grootst bij een N/P-verhouding van 16/1. Met de algen zal ook een deel van de N en P worden afgevoerd en in de reactor vindt ook een geringe afbraak van pathogenen en verwijdering van microverontreinigingen plaats.

De uit de algen verkregen meststof leidt tot een enigszins hogere gewasopbrengst dan een vergelijkbare NPK-meststof.

Waar kan het worden toegepast?

De technologie is nog in ontwikkeling en nog niet geschikt voor directe toepassing. Meer onderzoek en pilots zijn nodig.

Welke reststromen komen vrij?

Water (effluent) en algen.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Voor een optimale productie is veel licht en warmte nodig.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het systeem is technologisch hoogwaardig en vergt professioneel beheer en onderhoud.

Voordelen:

  • terugwinning van nutriënten en mogelijk hoogwaardige eiwitten en of vetzuren.

Nadelen:

  • veel energie nodig voor CO2-beluchting en licht
  • hoge kostprijs

Meer algemene informatie over de mogelijkheden van algen vindt u op de website van EMIS.

Terug