Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Algenbioreactor

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart, bruin, geel en grijs water.

Hoe werkt de algenbioreactor?

Een algenbioreactor bevat algen, die de voedingsstoffen N en P uit het afvalwater verwijderen. Door de algen vervolgens te oogsten, worden de meststoffen uit het afvalwater gehaald. Een algenbioreactor is geen zelfstandige zuivering, maar als nabehandelingstechniek altijd onderdeel van een grotere installatie. De algen moeten worden gevoed met CO2 en hebben voldoende licht nodig.

Afbeelding - algenbioreactor // algenbioreactor.jpg (160 K)

Hoe effectief is deze techniek?

Dat is nog niet bekend. Bij het NIOO in Wageningen wordt een algenbioreactor uitgetest in combinatie met vacuümtoiletten en -riolering, een UASB-vergister, en een helofytenfilter als nazuivering.

Welke reststromen komen vrij?

Water (effluent) en algen.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Voor een optimale productie is veel licht en warmte nodig.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het systeem is technologisch hoogwaardig en vergt professioneel beheer en onderhoud.

Voordelen:

  • terugwinning van nutriënten en mogelijk hoogwaardige eiwitten en of vetzuren.

Nadelen:

  • veel energie nodig voor CO2-beluchting en licht
  • hoge kostprijs

Meer algemene informatie over de mogelijkheden van algen vindt u op de website van EMIS.

Terug