Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Nabehandelingstechnieken

Nabehandelingstechnieken zijn technieken die ingezet kunnen worden om de kwaliteit van het effluent van een zuivering verder te verbeteren. Bijvoorbeeld doordat zij ziektekiemen of microverontreinigingen verwijderen.

Klik voor meer informatie over de verschillende typen nabehandelingstechnieken op het menu links.

Soms wordt ook chloor als desinfectant genoemd. Chloor is echter een milieubelastende stof waarvan je het gebruik niet wilt stimuleren. We hebben hem daarom niet opgenomen als mogelijke nabehandelingstechniek.

Terug