Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Struvietreactor

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Urine en voorbehandeld zwart en bruin water.

Hoe werkt de struvietreactor?

Urine wordt apart ingezameld en tijdellijk opgeslagen. In de reactor worden magnesiumzouten aan de urine toegevoegd waardoor de hierin opgeloste fosfaat wordt omgezet in struvietkristallen. Deze slaan neer en worden verwijderd.

Hoe effectief is deze techniek?

De struvietreactor verwijdert fosfaat en in beperkte mate ook stikstof (als ammonium). Onder goede omstandigheden kan bijna alle fosfaat (meer dan 90%) verwijderd worden. Met een nabehandeling kan ook de ammoniakrijke reststroom vervolgens worden omgezet in ammoniumsulfaat, een stikstofmeststof.

Welke stromen komen vrij?

Struviet, ammoniumsulfaat, urinevloeistof zonder de N en P fracties.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Heel weinig: slechts enkele kWh per huishouden per jaar.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Dit is afhankelijk van het reactortype.

Meer weten? Zie ook het Nutriëntenplatform of lees over struviet op Wikipedia.

Terug