Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Fosfaatterugwinning

Vooralsnog is er slechts een techniek om fosfaat uit afvalwater terug te winnen. Hiervoor wordt een struvietreactor gebruikt.

Terug