Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

UV

Met  ultravoilet (UV) licht kunnen we specifieke verontreinigingen uit het afvalwater halen die veelal via de gewone zuiveringen niet worden verwijderd.

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Deze techniek is het meest geschikt als laatste stap bij een waterzuivering of direct aan de bron, wanneer bijvoorbeeld urine apart wordt ingezameld

Hoe werkt deze techniek?

Bij de UV-lichttechniek stroomt het afvalwater door een leiding terwijl het wordt belicht met UV-licht. De korte golflengte breekt de veelal organische verbindingen af.

Hoe effectief is deze techniek?

Bijna alle microverontreinigingen (medicijnresten, hormonen, hormoonsysteemverstorende stoffen, resten van cosmetica etc.) zijn te verwijderen, al dan niet in combinatie met technieken als ozon, actief kool en waterstofperoxide. Onderzoek van LeAF/RHDHV laat zien dat met een combinatie van UV en Ozon zuiveringsrendementen van 20 – 40% haalbaar zijn.

Hoe gangbaar is het?

De techniek wordt in de industrie en bij de drinkwaterbereiding veelvuldig toegepast. Toepassing in de afvalwaterbranche komt nog niet veel voor, omdat er (nog) geen eisen worden gesteld aan de concentraties microverontreinigingen die in het effluent van afvalwaterzuiveringen mogen voorkomen.

Voorbeelden waarbij deze technieken zijn toegepast:

Terug