Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Actief kool

Met actief kool kunnen we specifieke verontreinigingen uit het afvalwater halen die veelal via de gewone zuiveringen niet worden verwijderd.

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Deze techniek is het meest geschikt als laatste stap bij een waterzuivering of direct aan de bron, wanneer bijvoorbeeld urine apart wordt ingezameld

Hoe werkt deze techniek?

Bij de zuivering met actieve kool loopt het afvalwater door een bed met actief kool. De microverontreinigingen hechten (adsorberen) aan de koolstofdeeltjes.

Hoe effectief is deze techniek?

Bijna alle microverontreinigingen (medicijnresten, hormonen, hormoonsysteemverstorende stoffen, resten van cosmetica etc.) zijn te verwijderen, al dan niet in combinatie met technieken als UV, ozon en waterstofperoxide. Onderzoek van LeAF/RHDHV laat zien dat hoge (60 – 80%) verwijderingsrendementen met alleen actief kool haalbaar zijn. Na verloop van tijd treedt echter verzadiging op en moet de kool vervangen worden.

Hoe gangbaar is het?

De techniek wordt in de industrie en bij de drinkwaterbereiding veelvuldig toegepast. Toepassing in de afvalwaterbranche komt nog niet veel voor, omdat er (nog) geen eisen worden gesteld aan de concentraties microverontreinigingen die in het effluent van afvalwaterzuiveringen mogen voorkomen.

Voorbeelden waarbij deze technieken zijn toegepast:

  • Reinier de Graafziekenhuis in Delft
  • Isalaklinieken in Zwolle
  • De Schoel in Sleen
  • Het Dranouter festival in België zuivert vanaf 2008 het douchewater van de camping met een koolstoffilter.

Meer informatie over deze techniek is te vinden op de websites van EMIS en SSWM.

Onlangs is door STOWA onderzoek gedaan naar de toepassing van actief kool op een RWZI. Hierover is het rapport 'Pacas - Poederkooldosering in actief slib voor verwijdering van microverontreinigingen' te lezen. De conclusies kunnen wellicht op termijn ook gebruikt worden bij decentrale systemen.

 

Terug