Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Anaërobe systemen

Bij anaërobe systemen is de omzetting van organische stof en ammoniak door bacteriën onder zuurstofloze omstandigheden het belangrijkste zuiveringsprincipe. Door die omzetting ontstaat methaan (biogas).

Klik voor meer informatie over de verschillende typen anaërobe systemen op het menu links.

Terug