Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

UASB-septic tank

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart en bruin water.

Hoe werkt de UASB-Septic tank?

De afkorting UASB staat voor ‘Upflow Anaerobic Sludge Blanket’. Een UASB is een enkelvoudige tank waarin een anaërobe zuivering plaatsvindt. In het onderste deel van de reactor ligt een ‘deken’ van slib met hoge biologische activiteit, waar het afvalwater van onder naar boven doorheen stroomt. Organische stof wordt hier zonder zuurstof (anaëroob) omgezet in biogas. In het bovenste deel van de reactor worden gezuiverd water, slibdeeltjes en biogas van elkaar gescheiden. De opwaartse waterstroom en de gasbellen maken het mogelijk het materiaal te mengen zonder mechanische hulpmiddelen.

De UASB-septic tank (UASB-ST) is een kleinere versie van de UASB-reactor. Hij combineert de eigenschappen van de UASB-reactor met die van een conventionele septic tank. Door de opwaartse doorstroming van het influent door de sliblaag heen vindt een betere verwijdering plaats van organische stof en microverontreinigingen dan in een normale septic tank (het slib zuivert namelijk). Ten opzichte van een UASB-reactor is de opvangcapaciteit in een UASB-ST relatief groot. Er kan een grote hoeveelheid slib in de tank worden opgespaard voordat het hoeft te worden afgevoerd. Door de lange slibverblijftijd wordt een goede stabilisatie van het slib bereikt. Drie producten worden verkregen: een effluent rijk aan nutriënten, gestabiliseerd slib en biogas.

Een UASB werkt optimaal bij een temperatuur van 35 - 38 oC; bij lagere temperaturen neemt de gistingsactiviteit af.

Hoe effectief is deze techniek?

Zwevende deeltjes (gesuspendeerde stof) worden voor 60-85% verwijderd. BZV en CZV voor 60-90% en 60-80%. Nutriënten worden beperkt verwijderd. (Bron SSWM)

Hoe veilig is de techniek?

UASB-systemen zijn afgedekt, waardoor er weinig kans is dat mens of dier in aanraking komt met het afvalwater. Incidenteel moet het slib worden verwijderd; direct contact met het slib moet worden vermeden. Het effluent bevat nog ziekteverwekkers en moet dus zorgvuldig worden behandeld.

Welke reststromen komen vrij?

Biogas, nutriëntrijk effluent en een kleine hoeveelheid slib.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Als het te zuiveren water onder vrij verval de tank in kan lopen, is er geen energie nodig. De hoeveelheid biogas is relatief klein in relatie tot de energievraag van een huishouden.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Af en toe (jaarlijks) moet slib worden verwijderd.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof
  • Produceert biogas
  • Geringe slibproductie
  • Geen mechanische beluchting nodig
  • Vraagt weinig ruimte

Nadelen:

  • Niet geschikt voor koude omstandigheden
  • Beperkte verwijdering van N en P
  • Gevoelig voor variaties in hydraulische belasting

Meer informatie over het UASB-principe alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Meer weten? Zie ook het onderzoeksrapport naar de anaërobe behandeling van geconcentreerd afvalwater in Desarconcepten van STOWA.

Terug