Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

UASB-reactor

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart en bruin water.

Afbeelding - UASB-reactor // uasb_reactor.jpg (121 K)

Hoe werkt de UASB-Reactor?

De afkorting UASB staat voor ‘Upflow Anaerobic Sludge Blanket’. Een UASB-Reactor is een enkelvoudige tank waarin een anaërobe zuivering plaatsvindt. In het onderste deel van de reactor ligt een ‘deken’ van slib met hoge biologische activiteit, waar het afvalwater van onder naar boven doorheen stroomt. Organische stof wordt hier zonder zuurstof (anaëroob) omgezet in biogas. In het bovenste deel van de reactor worden gezuiverd water, slibdeeltjes en biogas van elkaar gescheiden. De opwaartse waterstroom en de gasbellen maken het mogelijk het materiaal te mengen zonder mechanische hulpmiddelen.

Een UASB werkt optimaal bij een temperatuur van 35 - 38 oC; bij lagere temperaturen neemt de gistingsactiviteit af.

Hoe effectief is deze techniek?

Een UASB is erop gericht organische stof om te zetten in biogas. Zwevende deeltjes (gesuspendeerde stof) worden voor 60-85% verwijderd en opgelost organisch materiaal voor circa 60-90%. Er is slechts een beperkte verwijdering van nutriënten en pathogenen. Een UASB-Reactor zal daarom in Nederland veelal in combinatie met aanvullende technieken worden uitgevoerd. (In Sneek wordt het OLAND-proces gebruikt voor de verwijdering van stikstof en struvietprecipitatie voor de verwijdering van fosfor; meer hierover leest u in het rapport over ervaringen met toegepaste technologie in Sneek.)

Hoe veilig is de techniek?

UASB-systemen zijn afgedekt, waardoor er weinig kans is dat mens of dier in aanraking komt met het afvalwater. Incidenteel moet het slib worden verwijderd; direct contact met het slib moet worden vermeden. Het effluent bevat nog ziekteverwekkers en moet dus zorgvuldig worden behandeld.

Welke reststromen komen vrij?

Biogas en een kleine hoeveelheid slib.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Als het te zuiveren water onder vrij verval de tank in kan lopen, is er in principe geen energie nodig. Om de optimale bedrijfstemperatuur te bereiken is extra energie nodig. Wordt een UASB-Reactor uitgevoerd in combinatie met vacuümriolering (zoals in Sneek) dan vergt ook de riolering energie. Voor de pilot in Sneek is berekend dat bij een uitleg op de juiste schaal en na optimalisatie van de totale installatie, dus inclusief de riolering en nazuivering, een licht positief energiesaldo kan worden bereikt.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Een UASB-Reactor vergt onderhoud door gekwalificeerd personeel en een regelmatige afvoer van slib.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof
  • Produceert biogas
  • Geringe slibproductie
  • Geen mechanische beluchting nodig
  • Vraagt weinig ruimte

Nadelen:

  • Niet geschikt voor koude omstandigheden
  • Vergt professioneel beheer
  • Gevoelig voor variaties in hydraulische belasting
  • Hoge investeringskosten

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

 

Terug