Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Aërobe systemen

De omzetting van organische stof en ammoniak door bacteriën onder invloed van zuurstof is het belangrijkste zuiveringsprincipe bij aërobe systemen. Door die omzetting ontstaat CO2 en water.

Klik voor meer informatie over de verschillende typen aërobe systemen op het menu links.

Terug