Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Sequencing Batch Reactor (SBR)

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor grijs en zwart water.

Hoe werkt een SBR?

De Sequencing Batch Reactor (SBR) is een type actiefslibsysteem. Een conventioneel actiefslibsysteem bestaat uit een beluchtingstank, waarin de biologische afbraak plaatsvindt, en een nabezinktank, waarin het slib wordt gescheiden van het behandelde afvalwater. Soms wordt het beluchtingsbekken voorafgegaan door een mengtank, waarin influent intensief gemengd wordt met slib.

Afbeelding - SBR // sbr.jpg (104 K)

In een SBR (zie principeschema ) worden achtereenvolgens in de tijd de diverse zuiveringsprocessen uitgevoerd in eenzelfde bekken. Vullen, beluchten, bezinken en aflaten is een standaard cyclus. Een SBR is daarom bij uitstek geschikt voor afvalwaterstromen die batchgewijze vrijkomen. Bij continue afvalwaterstromen moet een buffering worden toegepast. In een SBR kunnen verschillende biologische processen zoals nitrificatie en denitrificatie na elkaar uitgevoerd worden. Deze procestijden zijn flexibel en kunnen eenvoudig worden aangepast (bijv. langere bezinkingstijd bij slecht bezinkend slib).

Hoe effectief is deze techniek?

BZV wordt grotendeels verwijderd, de verwijdering van CZV is afhankelijk van de biologische afbreekbaarheid.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het actiefslibproces is een relatief eenvoudig proces dat in veel gevallen automatisch wordt gestuurd. Er is echter wel frequent toezicht noodzakelijk om het zuiveringsproces te evalueren en bij te sturen.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Bij continue aanvoer is buffertank nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur
  • Hoge verwijdering van organische stof, opgeloste bestanddelen en ziekteverwekkers

 Nadelen:

  • Veel energie nodig
  • Dosering van hulpstoffen is soms nodig

Meer weten? Zie ook de website van EMIS.

Terug