Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Biorotor

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Gemengd huishoudelijk afvalwater, zwart water, bruin water, grijs water.

Afbeelding - biorotor // biorotor.jpg (208 K)

Hoe werkt een biorotor?

Een biorotor (of: Rotating Biological Contactor, RBC) breekt organisch materiaal (CZV) af en verwijdert stikstof.
De rotor bestaat uit een vat met verticale, draaiende schijven of kooien. Daarin zit dragermateriaal waaraan actieve biomassa (bacteriën) is gehecht. Het vat is gedeeltelijk gevuld met water.Als de rotor draait hangt de actieve biomassa afwisselend in en boven het water. Dat zorgt voor de zuurstof die nodig is voor het zuiveringsproces en laat afbraakproducten (kooldioxide, stikstof) gemakkelijk ontsnappen.

Hoe effectief is deze techniek?

De ervaringen met biorotoren zijn over het algemeen vrij positief. De techniek is met name geschikt voor kleinschalige toepassingen. De effectiviteit is mede afhankelijk van temperatuur, vervuilingsgraad, verblijftijd en draaisnelheid. Organische stof kan tot 90% verwijderd worden, nitraat kan voor een groot deel worden verwijderd door de aerobe en anaerobe omstandigheden in de rotor. De verwijdering van fosfaat is onbekend, maar dit zal waarschijnlijk voor een belangrijk deel in het slib worden vastgelegd.

Hoe veilig is de techniek?

Biorotoren zijn afgedekt, waardoor er weinig kans is dat mens of dier in aanraking komt met het afvalwater. Regelmatig moet het slib worden verwijderd; direct contact met het slib moet worden vermeden. Het effluent bevat nog ziekteverwekkers en moet dus zorgvuldig worden behandeld.

Welke restromen komen vrij?

Restslib.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Er is energie nodig om de rotor te laten draaien.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Regelmatige inspectie om verstoppingen en beschadigingen te verhelpen.
De biorotor heeft bewegende onderdelen die regelmatig onderhoud vragen.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof en nitraat
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Vraagt weinig ruimte
  • Geringe slibproductie

Nadelen:

  • Vergt (enige) energie
  • Vergt profesioneel beheer
  • Er kunnen geuremissies optreden
  • Hoge investeringskosten

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud, en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Meer weten? Zie ook Wikipedia.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug