Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Uritrottoir

Hoe werkt een uritrottoir?

Het uritrottoir is een soort bloembak gevuld met stro of zaagsel waarin geplast kan worden. Ter decoratie wordt het geheel afgedekt met een bak met bloeiende planten. Wanneer de bak vol is – na zo’n tweehonderd plasjes – geeft een sensor aan dat hij geleegd moet worden. Het mengsel wordt vervolgens elders gecomposteerd en kan uiteindelijk worden gebruikt in bijvoorbeeld plantsoenen.

Hoeveel water gebruikt het?

Geen.

Waar wordt het toegepast?

Uritrottoirs kunnen worden toegepast in steden, en zijn vooral geschikt voor plekken waar veel overlast is van wildplassen.

Hoe gangbaar is het?

In Frankrijk worden pilots uitgevoerd in Parijs, Nantes en Rennes. In Duitsland wordt een pilot overwogen in Keulen. In Nederland en België wordt deze techniek nog niet toegepast.

Welke merken zijn er op de markt?

De productnaam is tevens het merk:

 

Terug