Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urinoirs

Voor het inzamelen van urine kunnen urinoirs worden gebruikt. Hoewel er herhaaldelijk initiatieven zijn om ook urinoirs voor vrouwen te ontwikkelen, worden deze toch vooral door mannen gebruikt.

Voor normaal huishoudelijk gebruik, en voor gebruik in bijvoorbeeld kantoren en stadions, zijn er zowel urinoirs die met water worden gespoeld als urinoirs zonder waterspoeling. De urine komt nu nog vrijwel altijd in de riolering terecht. Het is echter ook goed mogelijk de ingezamelde urine apart op te slaan en er vervolgens in een struvietreactor de fosfor uit terug te winnen. Zie bijvoorbeeld het project AFAS Live.

Nieuw is de ontwikkeling van urinoirs voor op straat of bij festivals, zoals het Uritrottoir en het Uritonnoir.

Meer over al deze mogelijkheden leest u via het menu links.

Daarnaast zijn er verschillende typen plaskruizen en mobiele toiletten. Deze zijn hier niet nader beschreven.

Terug