Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Blue Diversion Autarky-toilet

Hoe werkt een Autarky?

Afbeelding - Blue Diversion Autarky toilet // blue_diversion_autarky_toilet.jpg (76 K)
Afbeelding: Blue Diversion Autarky-toilet | Bron: Eawag

Het Blue Diversion Autarky-toilet is een zelfvoorzienend toilet, dat niet is aangesloten op enig netwerk (waterleiding, elektra, riolering). Water, urine en fecaliën worden gescheiden ingezameld en ter plekke in verschillende modules behandeld. De modules kunnen ook worden geïntegreerd in andere sanitatiesystemen of afzonderlijk worden gebruikt.

De urine wordt in het toilet verwerkt tot een meststof. Om stank en pathogenen te elimineren, en verlies van nutriënten te voorkomen, wordt de urine eerst voorbehandeld. Vervolgens wordt het volume van de urine teruggebracht door het water te verdampen. Wat er overblijft is een geconcentreerde hoeveelheid organische en anorganische nutriënten die kunnen worden gebruikt als meststof.

De fecaliën worden gescheiden van urine en spoelwater onderin het toilet opgevangen. Ze kunnen pathogenen bevatten en moeten daarom snel worden verwerkt. De verwerking van de fecaliën werkt met hydrothermale oxidatie (HDO). Onder hoge temperatuur en druk worden de fecaliën gemineraliseerd. Wat overblijft is een mengsel van water en mineralen, dat kan worden gebruikt als meststof.

Het water (gescheiden opgevangen spoelwater en/of handenwaswater) wordt in vier stappen gezuiverd door middel van achtereenvolgens: een beluchte bioreactor, een ultrafijn membraanfilter, een actief-koolfilter en een elektrolysemodule. Hierna is het water weer geschikt voor toiletspoeling en handen wassen.

Hoeveel water gebruikt het?

Geen.

Waar wordt het toegepast?

Het toilet bevindt zich nu in de tweede fase van de ontwikkeling. Het is uitgetest op een universiteitsterrein in Zwitserland en in een woonwijk in Zuid-Afrika. Verder wordt het nog niet in de praktijk toegepast.

Zie voor verdere informatie en afbeeldingen van de werking van de diverse modules de Autarky-brochure en website van Eawag.

Terug