Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterschapskantoor Rijn en IJssel

Beschrijving

Plaats: Doetinchem

Doelstelling: voorbeeldproject voor gescheiden inzameling van urine

Schaal: 1 kantoor (ca. 375 medewerkers)

Onderzoeksperiode: 2008 – 2014

Onderzochte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten

Beoogde resultaten:

  • Nutriëntenwinning
  • Verbetering zuiveringsresultaat RWZI
Foto - Urinescheidingstoilet Sealskin // urinescheidingstoilet_sealskin.jpg (90 K)
Foto: Urinescheidingstoilet | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Toelichting project:

Bij de nieuwbouw van het waterschapskantoor van Rijn en IJssel in 2008 zijn urinescheidngstoiletten geplaatst van het merk Sealskin. Het waterschap wilde fungeren als voorbeeld voor de mogelijkheden van urinescheiding. Uit urine kan o.a. fosfaat worden teruggewonnen. Bovendien maakt gescheiden inzameling van urine de verwijdering van hormoonverstorende stoffen en medicijnresten uit afvalwater beter mogelijk.

Conclusies:

Er waren door de jaren heen veel klachten over het functioneren van deze toiletten. In 2014 zijn de toiletpotten vervangen door conventionele spoeltoiletten.

Gemeente

Doetinchem

Waterschap
  • Ws. Rijn en IJssel
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug