Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterschapskantoor Reest en Wieden

Beschrijving

Plaats: Meppel

Doelstelling: ervaring opdoen met – en bekendheid geven aan – de mogelijkheden van urinescheiding

Schaal: 1 kantoorgebouw

Onderzoeksperiode: 2006 - 2016

Onderzochte technieken:

  • Urinescheidingstoiletten

Toelichting project:

In 2006 zijn in het kantoor van Reest en Wieden urinescheidingstoiletten geplaatst van het merk Gustavsberg. De urine wordt opgeslagen in een tank en afgevoerd naar de RWZI Echten.

Naar aanleiding van het plaatsen van de toiletten is tevens een informatiecentrum over Nieuwe Sanitatie ingericht.

Foto - Bezoekerscentrum Nieuwe Sanitatie // bezoekerscentrum_nieuwe_sanitatie.jpg (135 K) 
 Foto: Bezoekerscentrum Nieuwe Sanitatie | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Conclusies:

De toiletten functioneerden naar behoren en er was veel belangstelling voor deze techniek.

Vervolg:

Vanwege de fusie van waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland tot het waterschap Drents Overijsselse Delta is het gebouw vanaf medio 2016 niet meer in gebruik.

Gemeente

Meppel

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug