Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Beschrijving

Plaats: Almere

Doelstelling: duurzame oplossingen voor lokale behandeling van afvalwater onderzoeken 

Schaal: 38 woningen

Onderzoeksperiode: 2020 - 2022

Onderzochte technieken:

  • Actiefslibsysteem
  • Nanofiltratie

Toelichting project:

Voor het project Ecoveldlaan zijn 38 woningen aangesloten op een ondergronds actiefslibsysteem (een compactsysteem). Na zuivering door dit systeem ondergaat het effluent nog een nanofiltratiestap. Het gehele proces wordt via sensoren gevolgd en zonodig bijgestuurd.

Foto - Waterlab Flevoland Ecoveldlaan luchtfoto // luchtfoto-ecoveldlaan-oosterwold-almere_3.jpg (171 K)
Afbeelding: Luchtfoto Ecoveldlaan | Bron: Waterlab Flevoland

Dit pilotproject is onderdeel van het project Waterlab Flevoland. Onderzoek naar duurzame oplossingen voor het lokaal behandelen van afvalwater voor de wijk Oosterwold in Almere staat hierin centraal.

Zie voor de monitoringsresultaten ook de Sanimonitor.

Gemeente

Almere

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug