Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Flevoland - Algemeen

Beschrijving

Plaats: Almere

Doelstelling: innovatieve systemen voor lokale afvalwaterzuivering uittesten en onderzoeken

Periode: 2019 - 2022

Onderzochte technieken:

  • Actiefslibsysteem
  • Membraanfilter
  • Nanofiltratie
  • Slib-op-drager systeem
  • Wilgenfilter

Toelichting project:

Uitgangspunt bij de wijk Oosterwold in Almere is de wijk zich autonoom en zonder vooraf aangelegde infrastructuur te laten ontwikkelen. Er ligt geen riolering en bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun afvalwaterverwerking.

Foto - Waterlab Flevoland Algemeen - Oosterwold // oosterwold_-_bron_omroep_flevoland_3.jpg (264 K)

Afbeelding: Oosterwold | Bron: Omroep Flevoland

Met het project Waterlab Flevoland ondersteunt het bevoegd gezag bewoners en gebruikers waardoor zij toegang krijgen tot betaalbare en duurzame afvalwatersystemen die bijdragen aan een goede ecologie en gezonde leefomgeving. Hierdoor worden zij ook op het gebied van afvalwater zelfvoorzienend.

WaterLab Flevoland daagt leveranciers uit te komen met nieuwe systemen die kansen bieden voor preventie van watervervuiling en voor potentieel oneindig hergebruik van water. Innovatieve zuiveringssystemen die bovendien bijdragen aan een lager energieverbruik en minimale impact hebben op het klimaat.

Daarnaast is het de bedoeling (nieuwe) sensortechnieken voor een betere monitoring te testen. Dit moet leiden tot optimalisering van het waterzuiveringssysteem en daarmee betere waterkwaliteit.

Het project bestaat nu uit drie pilotprojecten:

Gemeente

Almere

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug