Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Circulair Water – Oosterwold II

Beschrijving

Plaats: Almere

Doelstelling: onderzoeken hoe decentrale rioleringssystemen in Oosterwold zo kunnen worden ingezet dat water zoveel mogelijk in het gebied wordt vastgehouden en in het afvalwater aanwezige grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Onderzoeksperiode: 2020 - 2021

Onderzochte technieken:

  • Nog niet bekend

Beoogde resultaten:

  • Vasthouden van water
  • Hergebruik grondstoffen

Toelichting project:

Foto - Waterlab circulair water Oosterwold II // 5_oosterwold_ii_002.jpg (143 K)

Bij de eerste tranche woningen in Oosterwold is in principe gekozen voor een afvalwateroplossing per woning. Het blijkt dat daarmee de beoogde oppervlaktewaterkwaliteit niet kan worden gegarandeerd. De gemeente overweegt nu toch riolering aan te bieden, maar het afvalwater lokaal te verwerken. Doel is daarbij water en grondstoffen zoveel mogelijk lokaal te hergebruiken. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een stadslandbouwproject. 

Conclusies:

Het project loopt nog. Conclusies volgen t.z.t.

Vervolg:

De pilot levert een businesscase op die gebruikt wordt voor opschaling van de technieken in andere regio’s. Op langere termijn levert dit project een bijdrage aan minder waterverbruik, hergebruik van water, verbetering waterkwaliteit, en kostenbesparing voor het (her)gebruik van water. En ook een groei in bewustwording bij burgers en bedrijven over de noodzaak van watertransitie.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van Waterlab Circulair Water, een EFRO-project, specifiek gericht op regionale economische ontwikkeling. Onder de paraplu van Waterlab Circulair Water worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd. 

 

Gemeente

Almere

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug