Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Circulair Water – Hoekipadijk

Beschrijving

Plaats: Lelystad

Doelstelling: het zuiveren van afvalwater tot loosbaar water en het opwerken van oppervlaktewater tot douche- en spoelwater.

Onderzoeksperiode: 2022 - 2023

Onderzochte technieken:

  • Het zwarte water wordt gezuiverd met een Moving Bed Reactor.

Beoogde resultaten:

  • Realisatie van een decentrale waterketen.

Toelichting project:

Foto - Waterlab circulair water Hoekipadijk // 4_hoekipadijk_002.jpg (91 K)

De surflocatie Hoekipadijk ligt geheel buitendijks. De aanleg van kabels en leidingen door de dijk is niet toegestaan. De locatie moet daarom ook in de toekomst volledig off the grid functioneren.

Er komen 55 camperplaatsen, douchegelegenheid en een horecavoorziening. Behalve naar de verwerking van het afvalwater wordt ook gekeken naar mogelijkheden om oppervlaktewater en regenwater te zuiveren voor gebruik als douchewater.

Stand van zaken:

De Moving Bed Reactor is vanaf de zomer van 2023 technisch operationeel. De voorziening kan nog niet worden getest omdat de voorziening voor het maken van spoelwateruit oppervlaktewater nog niet functioneert en er dus geen afvalwater wordt aangeleverd.

Vervolg:

De pilot levert een businesscase op die gebruikt wordt voor opschaling van de technieken in andere regio’s. Op langere termijn levert dit project een bijdrage aan minder waterverbruik, hergebruik van water, verbetering waterkwaliteit, kostenbesparing voor het (her)gebruik van water, en een groei in bewustwording bij burgers en bedrijven over de noodzaak van watertransitie.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van Waterlab Circulair Water, een EFRO-project, specifiek gericht op regionale economische ontwikkeling. Onder de paraplu van Waterlab Circulair Water worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd. 

Gemeente

Lelystad

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug