Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Circulair Water – Hoekipadijk

Beschrijving

Plaats: Lelystad

Doelstelling: het opwerken van huishoudelijk afvalwater tot herbruikbaar douche- en spoelwater en schoon oppervlaktewater.

Onderzoeksperiode: 2022 - 2023

Onderzochte technieken:

  • Nog niet bekend

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning en hergebruik van spoelwater.

Toelichting project:

Foto - Waterlab circulair water Hoekipadijk // 4_hoekipadijk_002.jpg (91 K)

De surflocatie Hoekipadijk ligt geheel buitendijks. De aanleg van kabels en leidingen door de dijk is niet toegestaan. De locatie moet daarom ook in de toekomst volledig off the grid functioneren.

Er komen 55 camperplaatsen, douchegelegenheid en een horecavoorziening. Behalve naar de verwerking van het afvalwater wordt ook gekeken naar mogelijkheden om oppervlaktewater en regenwater te zuiveren voor gebruik als douchewater.

Conclusies:

Het project loopt nog; conclusies volgen t.z.t.

Vervolg:

De pilot levert een businesscase op die gebruikt wordt voor opschaling van de technieken in andere regio’s. Op langere termijn levert dit project een bijdrage aan minder waterverbruik, hergebruik van water, verbetering waterkwaliteit, kostenbesparing voor het (her)gebruik van water, en een groei in bewustwording bij burgers en bedrijven over de noodzaak van watertransitie.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van Waterlab Circulair Water, een EFRO-project, specifiek gericht op regionale economische ontwikkeling. Onder de paraplu van Waterlab Circulair Water worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd. 

Gemeente

Lelystad

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug