Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Circulair Water – Businesspark Lelystad Airport

Beschrijving

Plaats: Lelystad

Doelstelling: onderzoeken of grijs water van het businesspark kan worden ingezet voor de productie van bluswater

Onderzoeksperiode: 2022 - 2023

Onderzochte technieken:

  • Nog niet bekend

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning bluswater uit grijs water

Toelichting project:

Foto - Waterlab circulair water Lelystad Airport Businesspark // 3_lelystad_airport_businesspark_002.jpg (116 K)

Het businesspark bij Lelystad Airport beslaat een oppervlakte van 3 bij 3 km. Het is een proeftuin voor duurzame projectontwikkeling. Een onderdeel daarvan is de waterketen. Beoogd wordt het drinkwatergebruik door waterbesparende maatregelen te reduceren en afvalwater efficiënt en gescheiden te transporteren. Zwart water wordt daarom via een vacuümleiding ingezameld. Onderzocht wordt nu of het grijze water zodanig kan worden gezuiverd dat het kan worden gebruikt als bluswater.

Conclusies:

Het project loopt nog; conclusies volgen t.z.t.

Vervolg:

De pilot levert een businesscase op die gebruikt wordt voor opschaling van de technieken in andere regio’s. Op langere termijn levert dit project een bijdrage aan minder waterverbruik, hergebruik van water, verbetering waterkwaliteit, kostenbesparing voor het (her)gebruik van water, en een groei in bewustwording bij burgers en bedrijven over de noodzaak van watertransitie.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van Waterlab Circulair Water, een EFRO-project, specifiek gericht op regionale economische ontwikkeling. Onder de paraplu van Waterlab Circulair Water worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd. 

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug