Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Circulair Water - Camping Erkemederstrand

Beschrijving

Plaats: Zeewolde

Doelstelling:

Voor de uitbreiding van de camping onderzoeken op welke wijze het afvalwater van het restaurant, sanitatie en zwembad geschikt kan worden gemaakt als spoel-, zwem- of natuurwater waardoor aanpassing van de bestaande rioolcapaciteit niet nodig is.

Onderzoeksperiode: 2021 -2022

Onderzochte technieken:

  • Nog niet bekend

Beoogde resultaten:

  • Herbruikbaar water

Toelichting project:

Foto - Waterlab circulair water Erkemederstrand // 2_erkemederstrand_002.jpg (95 K)

Erkemederstrand is een camping voor dag- en verblijfsrecreatie. Momenteel is deze aangesloten op de drukriolering. De camping wil uitbreiden van zo’n 450 naar 600 plaatsen. De capaciteit van de drukrioolleiding is echter onvoldoende. Er wordt gezocht naar een alternatief om het afvalwater van het restaurant, het sanitatie en het zwembad zodanig te verwerken dat dit als gebruikswater opnieuw kan worden toegepast.

Conclusies:

Het project loopt nog; conclusies volgen t.z.t.

Vervolg:

De pilot levert een businesscase op die gebruikt wordt voor opschaling van de technieken in andere regio’s. Op langere termijn levert dit project een bijdrage aan minder waterverbruik, hergebruik van water, verbetering waterkwaliteit, kostenbesparing voor het (her)gebruik van water. En ook een groei in bewustwording bij burgers en bedrijven over de noodzaak van watertransitie.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van Waterlab Circulair Water, een EFRO-project, specifiek gericht op regionale economische ontwikkeling. Onder de paraplu van Waterlab Circulair Water worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd. 

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug