Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waldquelle

Beschrijving

Plaats: Bielefeld

Doelstelling: zuivering van huishoudelijk afvalwater

Schaal: 270 bewoners

Gebruikte technieken:

  • Composttoiletten

Toelichting:

De ecologische woonwijk Waldquelle in Bielefeld is gebouwd tussen 1994 en 1999. De wijk bestaat uit eengezinswoningen, appartementen en een Kindergarten. Alle zijn voorzien van composttoiletten. Het was de bedoeling het grijze water van de wijk te zuiveren met helofytenfilters. Die zijn vanwege gebrek aan financiële middelen echter (nog) niet aangelegd. Het grijze water gaat voorlopig naar het riool.

Dit is het grootste project met composttoiletten tot nu toe. Er zijn 70 compostbakken geplaatst. Op elke compostbak kunnen 4 toiletten worden aangesloten. Bovendien is dit het eerste project in Europa met composttoiletten in hoogbouw (tot vier woonlagen).

In Duitsland (met uitzondering van Hamburg) moet iedere woning verplicht worden voorzien van een spoeltoilet. Daarom moest er voor ieder huis en appartement afzonderlijk speciale toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van een composttoilet. Specifieke problemen voor de appartementengebouwen die moesten worden opgelost betroffen de brandveiligheid, geluidsoverlast en ventilatie in toiletruimtes zonder ramen. Daarnaast moesten de bewoners onderling contracten afsluiten waarin ze aangaven in te stemmen met de compostsystemen.

Er is onderzoek gedaan naar ervaringen met gebruik en onderhoud. Wekelijkse schoonmaak van de toiletpot was geen enkel probleem. De bewoners vonden het onderhoud en legen van de compostbakken echter zwaar werk. Sommige wilden liever een automatisch systeem. Op basis hiervan is het proces verbeterd en er is een halfautomatisch systeem in ontwikkeling.

Het systeem levert 40 liter compost per persoon per jaar op. De compost wordt gebruikt in privétuinen (alleen sierbeplanting) en op een daarvoor aangewezen terrein in de wijk.

 

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug