Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

VUNA

Beschrijving

Plaats: Dübendorf (en Durban, Zuid-Afrika)

Doelstelling: omzetten van urine in meststof

Schaal: 1 kantoorgebouw (in Dübendorf) en 700 huishoudens (in Durban)

Gebruikte technieken:

  • Urinescheidingstoilet
  • Urineverwerkingsinstallatie

Toelichting:

Onderzoeksinstituut Eawag heeft zijn gebouw voorzien van urinescheidingstoiletten. De urine wordt in een proefinstallatie verwerkt tot een vloeibare meststof. De meststof wordt ter plekke uitgetest op de kweek van rode-peperplanten.

Eawag werkt in dit project samen met de stad Durban in Zuid-Afrika. VUNA betekent in de Zulu-taal 'oogst' en is een acroniem van Valorization of Urine Nutrients in Africa. Het hoofddoel is terugwinning van kostbare nutriënten, die kunnen worden verkocht als meststof. Bijkomende doelen zijn vermindering van watervervuiling en het economisch aantrekkelijker maken van sanitatiesystemen.

In Durban zijn inmiddels 90.000 huishoudens voorzien van urinescheidingstoiletten. De keus viel op watervrije scheidingstoiletten, omdat water daar een schaars goed is. Voorlopig wordt de urine van 700 huishoudens opgehaald en verwerkt in twee soortgelijke proefinstallaties als in Zwitserland. Het is de bedoeling dit in de toekomst op veel grotere schaal te doen.

De gewonnen meststof bevat naast stikstof, fosfor en kalium ook sporenelementen - zoals ijzer, zink en boor - die bevorderlijk zijn voor plantengroei. De meststof bevat vrijwel geen zware metalen. Eventuele ziekteverwekkers worden gedood tijdens het proces. Er kunnen nog wel medicijnresten aanwezig zijn. Eawag is nu aan het uittesten of die kunnen worden verwijderd met actief kool.

Update 2015

De Zwitserse overheid geeft in 2015 een vergunning voor drie jaar af voor toepassing van de meststof voor bloemenkweek, grasvelden, sierbeplanting en experimenteel gebruik in de landbouw. Definitieve goedkeuring is afhankelijk van de onderzoeksresultaten. Het is met name van belang vast te stellen of er geen microverontreinigingen, zoals antibiotica, met de meststof meekomen.

Update 2020

De uit urine gewonnen vloeibare meststof, die het resultaat is van dit project, heeft de naam 'Aurin' gekregen. De meststof is sinds 2018 door het Zwiterse ministerie van landbouw goedgekeurd voor de bemesting van eetbare planten. Aurin bevat alle noodzakelijke nutriënten voor plantengroei (stikstof, fosfor en kalium) evenals sporenelementen zoals ijzer, zink en borium.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug