Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Villa Flora

Beschrijving

Plaats: Venlo

Doelstelling: lokale zuivering en hergebruik van afvalwater

Schaal: 4.000 m2 kantoren en 7.500 m2 expositieruimte

Onderzoeksperiode: april – oktober 2012

Onderzochte technieken:

 • Waterloze urinoirs
 • Waterbesparende vacuümtoiletten
 • Biovergistingsinstallatie
 • Helofytenfilter

Beoogde resultaten:

 • Waterbesparing
 • Terugwinning van grondstoffen

Toelichting project:

In 2012 werd wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade georganiseerd in Venlo. Villa Flora – een ontwerp van architect Jón Kristinsson – was daar een van de grote publiekstrekkers. Het is een in allerlei opzichten zeer duurzaam en volledig energieneutraal gebouw. Tijdens de Floriade was het wereldpaviljoen, met informatie over de millenniumdoelen en eerlijke handel, erin gevestigd. Het gebouw lijkt op een grote kas.

In Villa Flora wordt ook veel aandacht besteed aan een duurzame afvalwaterzuivering. In het gebouw zijn waterloze urinoirs en waterbesparende vacuümtoiletten geïnstalleerd, die de afvalwaterstroom verzamelen. Voor het spoelen van de toiletten wordt gefilterd regenwater gebruikt.

Het toiletwater wordt samen met organisch afval uit de keuken en groenteafval uit het nabijgelegen kassengebied vergist. Met het biogas wordt water verwarmd. Het laatste effluent uit de vergister wordt tot volledig schoon water verwerkt door een 6.000 liter algenwand.

Het overige afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld gootstenen, wordt afzonderlijk gezuiverd met behulp van een helofytenfilter op het buitenterrein.

Vervolg:

Na afloop van de Floriade is Villa Flora opgenomen in de Brightlands Campus Greenport Venlo. Hier werken vernieuwers uit het MKB, startups, wetenschappers en studenten aan innovaties op het gebied van gezonde voeding.

Gemeente

Venlo

Waterschap
 • Ws. Limburg
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug