Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Verkenning alternatieven drukriool Achterhoek+

Beschrijving

Plaats: De Achterhoek

Doelstelling: onderzoeken hoe een rationele afweging kan worden gemaakt tussen systemen voor inzameling en/of behandeling van afvalwater in het buitengebied

Onderzoeksperiode: september 2014 t/m mei 2015

Onderzochte technieken:

  • Drukriolering
  • Diverse vormen van nieuwe sanitatie (biologisch, anaëroob, aëroob)

Toelichting onderzoek:

Een groot aantal gemeenten in de Achterhoek heeft een studie uitgevoerd naar mogelijke alternatieven voor het drukriool. Net zoals in alle gemeenten in het landelijk gebied moeten er op enig moment weer nieuwe investeringen in het drukrioolsysteem plaatsvinden. Met het feitenonderzoek Achterhoek+ is nagegaan hoe te zijner tijd een rationele afweging kan worden gemaakt op basis van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en wet- en regelgeving.

Conclusies: Er is een stappenplan opgesteld voor het maken van keuzes

Gemeente

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zu

Waterschap
  • Ws. Rijn en IJssel
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug